Personlighetstest - Anvisningar:
- Besvara varje fråga så som Du känner JUST NU.

- Försäkra Dig om att Du förstår varje fråga,
läs den så många gånger som är nödvändigt.

- Dröj inte för länge vid en fråga. Besvara den så
snart Du förstår den och gå vidare till nästa fråga.
  

  Besvara testet enl. följande: 

  + betyder ja eller mestadels ja 

  ? betyder kanske eller osäker 

  - betyder nej eller mestadels nej  

Fyll först i Dina uppgifter här:    * = obligatoriskt uppgift

Förnamn*

  

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer* 

Postort* 

Land* 

Telefon*

Mobiltel

Ev övrig kontaktinfo 

E-post*

  

Yrke

Ålder*

Kön*

Man Kvinna


Du måste vara minst 18 år för att erhålla utvärdering av testet.

Genom att gå vidare i testet, godkänner jag också att lagring av den information jag lämnar samt uträkning av testet sker med hjälp av dator.


Kontrollera särskilt att namn och telefonnummer är korrekt inmatade, annars kan vi inte delge dig resultatet av testet!


Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
HEM
BÖCKER
VIDEOKANAL NYHET!
KONTAKT
.....................................

Läs mer om
L. Ron Hubbard HÄR
.....................................

Hitta din närmsta
Scientologi-kyrka

HÄR

.....................................

.....................................

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Copyright © 2005-2008 Scientologi-kyrkan i Sverige. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att återge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk och fotografier. Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får återges utan copyrightinnehavarens tillåtelse. Scientologi®, Dianetik®, Hubbard®, Celebrity Center, E-Meter, Flag Land Base, Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Purification, Purification Rundown, The Bridge, Life Improvement, Scientologi-symbolen och Scientologi-korset är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center. Scientolog är ett kollektivt medlemskapsmärke som betecknar medlemmar av de sammanslutna kyrkorna och missionerna inom Scientologin. ABLE, Applied Scholastics, Narconon och Criminon är varumärken som ägs av ABLE och används med deras tillåtelse. NEW ERA är ett registrerat varu- och servicemärke som ägs av NEW ERA Publications International.