Den sanna berättelsen om Scientologin

Av L. Ron Hubbard

Den sanna berättelsen om Scientologin är enkel, kortfattad och rakt på sak. Den är snabbt berättad:

1. En filosof utvecklar en filosofi om liv och död.
2. Folk finner den intressant.
3. Folk finner att den fungerar.
4. Folk sprider den till andra.
5. Den växer.

När vi undersöker denna ytterst precisa och mycket kortfattade redogörelse, inser vi att det i vår civilisation måste finnas en del mycket störande element, för att någon skall tro något annat om Scientologin.

Dessa störande element kan ges benämningen "köpmän i kaos". Deras handelsvara är förvirring och upprördhet. De tjänar sitt levebröd på att skapa kaos. Om kaos skulle minska, skulle deras inkomster också göra det.

Politikerna, journalisterna, läkarna, läkemedelstillverkarna, militaristerna och vapenfabrikanterna, polisen och begravningsentrepenörerna, för att nämna de som toppar listan, göder sig enbart på "den farliga omgivningen". Även individer och familjemedlemmar kan vara köpmän i kaos.

Det ligger i deras intresse att få omgivningen att verka så hotfull som möjligt, för endast då kan de göra förtjänster. Deras inkomster, makt och styrka växer i direkt proportion till hur hotfull de kan få andras omgivning att bli. På så vis kan de tilltvinga sig inkomster och anslag samt större upplagor och olika former av ersättning, utan att någon ifrågasätter det. Detta är köpmännen i kaos. Om de inte skapade kaos, om de inte köpte och sålde kaos, skulle de bli fattiga, tror de.

Det talas till exempel lite vagt om "bra press". Finns det någon sådan idag? Titta igenom en tidning! Finns det något bra på framsidan? Nej, snarare mord och ond, bråd död, tvister och katastrofer. Och som om detta inte var illa nog, gör man dessutom sensation av det för att få det att te sig ännu värre.

Härigenom skapar de kallblodigt "en farlig omgivning". Folk behöver inte dessa nyheter. Och om de nu verkligen behöver dem, är det fakta de behöver — de är inte betjänta av att göras ledsna eller uppbragta. Men om man ansätter en person tillräckligt hårt, kan man få honom att lämna ifrån sig pengar. Detta är den grundläggande principen bakom utpressning. Det är så tidningar säljs. Nyheternas slagkraft gör att uppmärksamheten fastnar på dem.

En tidning måste innehålla kaos och förvirring. En "nyhet" måste innehålla "konflikter", sägs det. Därför finns det ingen bra press. Det finns bara dålig press, vad det än gäller. Att längta efter "bra press" är dåraktigt i ett samhälle där köpmännen i kaos regerar.

Se vad man måste göra med den sanna berättelsen om Scientologi, för att "göra nyheter" av den, enligt den moderna pressens normer. Konflikter måste läggas till där det inte finns några. Därför måste tidningarna fantisera ihop konflikter och missämja.

Låt oss ta den första raden. Hur kan man göra en konflikt av den? Nr 1: En filosof utvecklar en filosofi om liv och död

Här måste köpmännen i kaos inskjuta en av flera möjliga konflikter. De måste hävda att han inte har någon akademisk grad i filosofi. De är aldrig riktigt djärva nog för att hävda att den inte är en filosofi. Men vad de kan göra, och faktiskt gör i det oändliga, tvingade av sitt syfte, är att försöka svärta ned identiteten hos den som utvecklade filosofin.

I själva verket hade den man som utvecklade filosofin mycket goda kunskaper i akademiska ämnen och humaniora1. Förmodligen var han bättre insatt i formell filosofi — bara för att ta ett ämne — än universitetslärare i ämnet.

Att en ensam man lagt ner så många timmar på studier och forskning är en otrolig prestation — aldrig i mannaminne har någon gjort något liknande — men detta anses inte ha något nyhetsvärde. Att skriva om det enkla faktum att en filosof har utvecklat en filosofi är inte tidningsnyheter och skulle inte störa omgivningen. Härav den utstuderade nyhetsdiktningen om nr 1 ovan.

Ta sedan den andra delen av den sanna berättelsen: Folk finner den intressant. Det skulle vara mycket underligt om de inte gjorde det, eftersom alla ställer sig dessa frågor och söker efter svaren på sin egen existens, och eftersom dessa svar och deras fundamentala sanning kan observeras i Scientologins slutsatser.

Men för att göra detta till "nyheter", måste det göras störande. Folk utmålas som kidnappade eller hypnotiserade och som ovilliga offer, som släpas iväg för att läsa böckerna eller för att lyssna.

Köpmannen i kaos är väldigt noga med att undvika nr 3. Detta är farlig mark för honom. Folk finner att den fungerar. Pressen skulle aldrig så mycket som antyda att Scientologin fungerar, och detta trots att tidningarna innerst inne inte tvivlar på att Scientologin faktiskt fungerar. Det är just det som gör den farlig. Den bringar lugn i omgivningen. Det enda man uppnår genom att försöka övertyga pressen om att Scientologin fungerar är följaktligen en upprörd journalist.

När det gäller nr 4, Folk sprider den till andra, känner sig pressen bedragen. "Ingen får tro på något som de inte har läst i tidningen. Hur vågar folk sprida nyheter muntligen?" För att söka hindra folk från att lyssna måste alltså köpmännen i kaos använda sådana ord som sekt. Med detta avses en sluten grupp — trots att Scientologin är den grupp på jorden som är mest öppen för alla och envar. De måste också angripa organisationerna och deras medlemmar, för att försöka hålla folk borta från Scientologin.

När det gäller nr 5, Den växer, stöter vi dock på den verkliga invändningen.

När sanningen skrider framåt, dör lögnen. Nedkämpandet av lögner är en handling som tar brödet ur munnen på en köpman i kaos. Han tror att han skulle svälta om han inte fick ljuga vilt och ohejdat om "hur dåligt allting är".

Enligt köpmännen i kaos får världen helt enkelt inte bli bättre. Om folk vore mindre störda, mindre nedtryckta av sin omgivning, då skulle det inte bli några nya anslag till polis och krigsmakt och stora raketer, och inte ett rött öre skulle ges till en skriande, sensationslysten press.

Så länge politiker klättrar högre på maktstegen genom skandaler, så länge polisen får mer betalt för mer brottslighet och så länge läkarna blir fetare på mer sjukdom, så länge kommer det att finnas köpmän i kaos. De får betalt för det.

Det som hotar dem är den enkla berättelsen om Scientologin. Den är nämligen sann. Och i dess spår följer en lugnare omgivning, där en människa kan leva och må bättre. Om du inte tror på det, sluta då bara upp att läsa tidningar i två veckor och känn efter om du inte mår bättre. Tänk om du fick alla sådana störande faktorer omhändertagna.

Det sorgliga är förstås att till och med köpmannen i kaos behöver oss. Inte för att bli fetare, utan helt enkelt för att kunna leva som en människa själv.


L. Ron Hubbard

Tillbaka till "Artiklar"


1humaniora: de läroämnen som har att göra med mänskligt tänkande och mänskliga relationer, till skillnad från naturvetenskaperna; särskilt litteratur, filosofi, historia, osv.
Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
HEM
BÖCKER
VIDEOKANAL NYHET!
PERSONLIGHETSTEST
KONTAKT
.....................................

Läs mer om
L. Ron Hubbard HÄR
.....................................

Hitta din närmsta
Scientologi-kyrka

HÄR

.....................................

.....................................

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Copyright © 2005-2023 Scientologi-kyrkan i Sverige. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att återge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk och fotografier. Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får återges utan copyrightinnehavarens tillåtelse. Scientologi®, Dianetik®, Hubbard®, Celebrity Center, E-Meter, Flag Land Base, Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Purification, Purification Rundown, The Bridge, Life Improvement, Scientologi-symbolen och Scientologi-korset är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center. Scientolog är ett kollektivt medlemskapsmärke som betecknar medlemmar av de sammanslutna kyrkorna och missionerna inom Scientologin. ABLE, Applied Scholastics, Narconon och Criminon är varumärken som ägs av ABLE och används med deras tillåtelse. NEW ERA är ett registrerat varu- och servicemärke som ägs av NEW ERA Publications International.